Smärta

Har hunden ont?

Våra hundar är mycket duktiga på att dölja sina smärtor. Tänk på hur många människor som går och har ont dagligen och ingen ser detta? Enda som gör att vi vet om att de har ont är att de berättar om sin smärta och söker hjälp. När det gäller våra djur måste vi se förändringarna som våra djur gör när de försöker avlasta smärtsamma områden. Vanliga saker som brukar få många att reagera är när hunden inte längre vill hoppa in och ur bilen. Har svårt att ställa sig från liggande eller sittande. Återkommande hälta efter ansträngning eller vila och också vanligt hos våra hundar.

Men när vi väl har kommit dit har hunden oftast gått och känt av att något inte stämmer under en längre tid. De första tecknen att en hund börjar få problem är att den ändrar sitt rörelsemönster. Hunden försöker oftast hitta ett nytt sätt att röra sig för att slippa smärta. Det är viktigt att vi som ägare observerar hur våra hundar rör sig för att tidigt kunna upptäcka när något inte längre är som det bör vara i deras kroppar.